Contemporary European Letter Art Calligraphy

portret Ben Aalbers Ben Aalbers (1916 - 2004) was zonder twijfel één van de grote kalligrafie vernieuwers van zijn tijd. In de westerse wereld stond kalligrafie nog niet zo lang geleden bekend als 'schoonschrijven'.

Ben was als kind al gefascineerd door de ontdekking dat een pen bij het omhoog gaan een dunne, en bij het omlaag gaan een dikkere lijn maakt. Hij raakte thuis in de Japanse-, Chinese- en later ook de Arabische kalligrafie. Vooral de Japanse sumi-e techniek, waarbij met één haal een teken wordt neergezet, inspireerde hem.

Het werk van Ben onderscheid zich zichtbaar van dat van de traditionele kalligrafie. De schoonheid van de vorm wint het vaak van de leesbaarheid van de tekst. Hiermee ontwikkelde hij een unieke stijl waarbij de betekenis van de tekst als het ware visueel wordt vormgegeven. Hij zelf noemde zijn kalligrafieën dikwijls "Meditatieve Schriftbeelden".

Hij ontving zijn opleiding aan het toenmalige 'Instituut voor Kunstnijverheid' de huidige 'Rietveld Academie' in Amsterdam. Hij gaf vele jaren les aan de 'Academie voor Beeldende Kunsten' in Rotterdam, en aan het 'Hoger Instituut voor Drukkunst' in Antwerpen. Daarnaast gaf hij gastcolleges aan de 'Academy for Art & Design' in Londen.

Ben heeft tot op hoge leeftijd doorgewerkt en deelgenomen aan vele exposities in binnen- en buitenland, zelfs in Buenos Aires, Zuid Amerika. Ook nam hij vele jaren deel aan de Frankfurter Buchmesse op de afdeling kunstboeken.

Werk van Ben Aalbers is in het bezit van vele internationale musea en verschillende privé collecties.

Ben aan het werk in atelierBen Aalbers (1916 - 2004) was without doubt one of the biggest calligraphy innovators of its time. Untill recently calligraphy in the western world was also known as "The art of Writing".

As a child Ben was allready fascinated by the discovery that a pen, when going up, created a fine line, while moving down, a thicker line was created. He became accustomed to the Japanese, Chinese, and later as well the Arabic forms of calligraphy. Especially the Japanese sumi-e technique truly inspired him: only one stroke created an entire image.

Work of Ben distinguishes itself from traditional calligraphy. The beauty of the form, often prevails the readability of the text. Given this, he created an unique style in which the essence of the text is captured and represented in a visul form. He often called his work "Meditative Written Images".

He received his education at the former 'Institute of Applied Art', currently known as the 'Rietveld Academy' in Amsterdam. He taught for many years at he 'Academy of fine Arts' in Rotterdam and at the 'Higher Institute of Printing Art' at Antwerp, Belgium. At the same time he gave guest-lectures at the 'Academy for Art & Design' in London.

Ben kept on working up till late in his life and participated in many (inter-) national expositions, even in Buenos Aires, South America. He participated in the Frankfurter Buchmesse (Germany) at the art-books department for many years.

Art of Ben Aalbers is in possession of many international museums and private collections.


Joke Bosman