Disclaimer

Deze website is eigendom van de juridische rechthebbende(n) op de domeinnaam www.benaalbers.nl (hierna te noemen als 'benaalbers.nl'). Benaalbers.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd (te allen tijde voorbehouden aan benaalbers.nl). Voor de gehele website (foto's, webontwerp e.d.) geldt: Copyright © by benaalbers.nl.

Geen enkele foto of tekst op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande (schriftelijke toestemming) van benaalbers.nl.

Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. Benaalbers.nl beslist dus of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Het auteursrecht geeft benaalbers.nl tevens enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding (bronvermelding naam van werk, kunstenaar).

Voor gebruik dient u toestemming te hebben van Benaalbers.nl. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.